οργανωτική ομάδα για το 2020

η ισχύς εν τη ενώσει
 

οργανωτική επιτροπή

Σαββίνα Κοτσερίδου | Ηλίας Τσιάρας | Δημήτρης Κολοβός | Χρήστος Κεσκίνης | Νικόλαος Κουμαρτζής | Βαλάντης Ναγκολούδης

εμπνευστές φεστιβάλ

Ευαγγελία Παπανίκου | Eυλαμπία Τσιρέλη | Γιώργος Δάμτσιος | Μάριος Δημητριάδης | Νικόλαος Κουμαρτζής | Βαλάντης Ναγκολούδης

Pin It on Pinterest

Share This